NorgesProfil AS

NorgesProfil AS har siden starten i 1992 hatt gleden av å hjelpe store og små bedrifter og organisasjoner over hele landet i sitt profileringsarbeid. Tilbakemeldingene tyder på at vi har lykkes. Vi mener det skyldes vår forretningsfilosofi hvor vi først og fremst ønsker å være kostnadseffektive og avlastende for våre oppdragsgivere. Vi fokuserer alltid på kvalitet. Vårt hovedkrav til oss selv og våre leverandører er at vår servicegrad og sluttproduktene minst skal innfri våre kunders forventninger – helst mer. Mange år som spesialist på profileringsprodukter har lært oss at vår filosofi er riktig.