Preboarding og onboarding av nyansatte

Vi har nettopp fullført en ny runde rundt solen og skriver 2024. Starten på et nytt år er tiden for fornyelse, noe som for mange bedrifter er en spennende periode med oppstart og introduksjon av nyansatte.

Prosessen fra en person aksepterer et jobbtilbud til første arbeidsdag kalles preboarding. I denne perioden har bedriften en gyllen mulighet til å bygge en positiv forbindelse med sin nye medarbeider og skape entusiasme og engasjement i møte med sin nye rolle og arbeidsgiver.

Når den første arbeidsdagen endelig kommer innledes onboardingsprosessen. Denne fasen inneholder vanligvis opplæring, møter med ledere og kollegaer, teambyggingsaktiviteter og introduksjon til bedriftens kultur, retningslinjer og organisasjonsstruktur. Disse aktivitetene bidrar til å bygge grunnlaget for et trygt og integrert arbeidsmiljø og skaper en følelse av tilhørighet.

I NOBA får nye ansatte utdelt blomster ved kontraktsignering. Før oppstart arrangeres det et lunsjmøte med den nye og nærmeste leder for å planlegge en smidig oppstart og introduksjon til bedriften.

På den første arbeidsdagen mottar nyankomne en velkomstpakke. Pakken inneholder både nødvendig utstyr som PC og mobil, samt andre gaver som PC-veske, vannflaske, T-skjorte, refleks, popsocket, klistremerker, lue og handlenett – alle profilert med bedriftens logo for å fremme tilhørighet til organisasjonen og merkevaren. Kjersti understreker viktigheten av å integrere nyansatte raskt i bedriftens kultur, verdier, tone of voice og akronymer og med dette få dem til å føle seg som en del av et fellesskap som bidrar til trygghet.

Kjersti har god erfaring fra tidligere arbeidsgivere med å etablere mentorordninger eller buddyprogrammer for nye ansatte, der hver nyansatt får tildelt en egen «buddy» – en tilnærming som gir både trygghet for den nyansatte og en følelse av mestring for mentoren.

Hun fremhever også viktigheten av å investere i digitale løsninger, som e-læringsprogrammer, for å gi ansatte den kunnskapen og støtten de trenger for å utføre jobben sin effektivt. Disse tiltakene bidrar ikke bare til trygghet og integrasjon, men også til å bygge et solid fundament for et produktivt arbeidsforhold og en sterk følelse av tilhørighet og lagånd. Det handler om å gi de nye medarbeiderne de nødvendige verktøyene og støtten de trenger for å trives i sine roller, samtidig som de føler seg verdsatt og som en del av et større fellesskap.

Kjersti og Christinas beste onboarding tips

 

  • Personlig Velkomst:

En personlig velkomst, som blomster ved kontraktsignering, setter en positiv tone og viser nyansatte at de er verdsatt fra dag én. Et forberedende lunsjmøte med en leder gir en mulighet til å bygge relasjoner og forstå forventninger før oppstart.

  • Velkomstpakke med Profilartikler:

En velkomstpakke som inneholder nøye utvalgte profilerte produkter med bedriftens logo bidrar til å forsterke merkevareidentiteten og skaper en umiddelbar forbindelse med den nye medarbeideren. Disse profilartiklene kan omfatte alt fra kontorrekvisita til personlige bruksgjenstander, alle designet for å vise bedriftens kultur og verdier.

  • Mentor/Buddyprogram:

Et godt strukturert mentor- eller buddyprogram hjelper nye ansatte å navigere i den nye arbeidsplassen og forbedrer deres følelse av integrering og trygghet. Personlig veiledning fra en erfaren kollega hjelper dem å tilpasse seg, forstå bedriftens kultur og bygge nettverk. Dette skaper en følelse av tilhørighet og trygghet.

  • Onboarding-opplæring:

En grundig og strukturert onboarding-opplæring er avgjørende for å introdusere de ansatte for bedriftens kultur, verdier og struktur. Det gir den nyansatte en god forståelse for arbeidsoppgavene de skal utføre og klare forventninger. Dette bygger tillit og engasjement og øker produktiviteten på et tidlig stadium. Det er viktig at ledere og resten av teamet er godt forberedte for å ta imot den nyansatte og setter av tilstrekkelig med tid og ressurser for oppfølging underveis. 

  • E-Learning:

Digital opplæring eller E-learning gir en fleksibel og tilgjengelig opplæring for ansatte, noe som gjør det mulig å tilpasse læringsprosessen til den enkeltes tempo og tidsplan. Det gjør det også enkelt å oppdatere og tilpasse læringsmateriale og sikrer at informasjonen alltid er relevant og oppdatert. Gameifisert eller spillifisering e-training kan brukes som et strategisk verktøy for å gjøre opplæringsprosessen mer engasjerende og interaktiv gjennom bruk av spillmekanismer. Dette kan inkludere scenario-baserte øvelser og quizer som kan gjennomføres før oppstart.

  • Bærekraft og Miljø

Når man velger profilprodukter til velkomstpakken, er det viktig å tenke på miljø og bærekraft. Ved å investere i kvalitetsprodukter som varer lenge, viser man omtanke for miljøet og fremmer en bærekraftig forretningspraksis. Dette kan inkludere gjenbrukbare vannflasker, økologisk produserte klær eller miljøvennlige skriveartikler.

  • Fokus på Trygghet, Mestring og Tilbakemelding:

Med en effektiv preboarding og onboarding blir nye medarbeidere raskt produktive og engasjerte, og mer tilbøyelige til å bli i bedriften over tid. Dette styrker ikke bare den enkelte ansattes engasjement og tilfredshet, men også hele organisasjonens kultur og ytelse.

  • Evalueringsskjema/Spørreskjema:

Inkluder et evalueringsskjema eller spørreskjema mot slutten av onboarding-prosessen for å samle tilbakemeldinger.

Tilbakemeldinger fra ansatte gir innsikt i hvordan onboardingsprosessen oppleves, erfares og oppfattes og hjelper til med å identifisere områder for forbedring. Det vises også at bedriften verdsetter tilbakemeldinger og fremmer en kultur hvor kontinuerlig forbedring er normen, og dette kan ha en positiv effekt på hele organisasjonen.

En vellykket onboarding er mer enn bare en god start; det er første steget i å bygge et langvarig og gjensidig givende forhold mellom ansatte og arbeidsgiver. Hver nyansatt har med seg med seg et unikt sett av ferdigheter og perspektiver som kan berike ditt team og din organisasjon. Ved å gi de nyansatte de beste forutsetningene for et godt arbeidsforhold gjennom en effektiv preboarding- og onboarding-prosess, investerer du ikke bare i deres fremtid, men også i fremtiden til bedriften som helhet.

Vi hjelper deg med å finne riktig produkt til riktig anledning.

Fyll inn kontaktskjema under, så kontakter vi deg innen 24 timer. 

Kontaktskjema

  • Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart.